Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Gdańsk – Północ w Gdańsku

Kancelaria Komornicza w Gdańsku

Przemysław Kobiałka

ul. Danusi 2A/5

80-434 Gdańsk

 

tel. (58) 341-37-91, fax (58) 341-37-91

e-mail: komornik@komornik.gdansk.pl

komornik Gdańsk, kancelaria komornicza Gdańsk, komornik w Gdańsku, komornik sądowy Gdańsk, komornik Kobiałka Gdańsk

 

 

Kancelaria Komornicza Przemysława Kobiałki została utworzona
w dniu 16 kwietnia 2010 r.


Komornik będąc funkcjonariuszem publicznym zajmuje się realizacją zadań powierzonych mu w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji,
a w szczególności:

 

wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne;
wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia niepieniężne m.in. opróżnienie lokalu z ruchomości lub osób (tzw. eksmisja), wydanie nieruchomości;
wykonywaniem orzeczeń sądowych o zabezpieczenie roszczeń;
wykonywaniem innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie
odrębnych przepisów;
sporządzaniem protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
weryfikowaniem istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

 

 

Fundacja Dzieciom Zdazy� z pomoca